Νέοι και Πολιτικοί

ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

- ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ

  Στο πρόσφατο παρελθόν παρατηρήθηκε έντονη απαξίωση των νέων απέναντι στην πολιτική.  Ενδεχομένως να ευθυνόταν γι’ αυτό,  η πολιτική ηγεσία με την στάση της ή ακόμα και οι συνθήκες που επικρατούσαν στην οικονομία μας.  Ωστόσο, παρά την αποστασιοποίηση μας ως νέοι, δεν πάψαμε ποτέ να ασχολούμαστε με τα πολιτικά δρώμενα του τόπου μας και να είμαστε μάλιστα οι αυστηρότεροι κριτές όσον αφορά το θέμα αυτό.

  Ως νέοι αποτελούμε το πιο δυναμικό και παραγωγικό κομμάτι της πατρίδος μας, και αυτό γιατί μέσω των σπουδών μας έχουμε αποκτήσει τις κατάλληλες γνώσεις, που μας επιτρέπουν να συμβαδίσουμε με τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.  Πρόσθετα, ως  γενιά με υψηλή δημιουργικότητα, κοινωνική ευαισθησία και οικολογική συνείδηση, και απόλυτα εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και τη συνεχή ανάπτυξη που αυτή παρουσιάζει, είμαστε σε θέση να προτείνουμε και να εφαρμόσουμε καινοτόμες ιδέες ενισχύοντας την παραγωγική βάση της οικονομίας.

  Επιπρόσθετα, ως νέοι με διευρυμένους ορίζοντες είμαστε σε θέση όχι μόνο να διατηρήσουμε την οικονομία του τόπου στην σταθερά ανοδική πορεία, στην οποία επανήλθε ύστερα από τις δύσκολες συνθήκες οικονομικής κρίσης που αντιμετώπισε η Κύπρος, αλλά και να προτείνουμε εκείνες τις λύσεις και τα μέτρα που δεν θα επιτρέψουν παρόμοιες επικίνδυνες καταστάσεις πότε ξανά στην ιστορία μας.

  Αναμφίβολα ψηλά στις προτεραιότητες μας, αν και συχνά η νέα γενιά κατηγορείται περί του αντίθετου, βρίσκεται το Εθνικό μας θέμα και η εξεύρεση μίας δίκαιης και βιώσιμης λύσης που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του συνόλου των νόμιμων κατοίκων της Κύπρου.  Είναι πρόθεση και βούληση μας να αγωνιστούμε για την προτεραιότητα μας αυτή και το δικαίωμα μας να ζήσουμε ειρηνικά  και με ασφάλεια σε μια χώρα χωρίς στρατούς κατοχής, χωρίς εγγυήσεις και χωρίς επεμβατικά δικαιώματα.

  Η ανάδειξη στις τελευταίες βουλευτικές, δημοτικές και κοινοτικές εκλογές αλλά και η συμμετοχή στη σύνθεση του κυβερνητικού σχήματος όλο και περισσότερων νέων ανθρώπων και η συνακόλουθη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων, έχει δείξει και αποδείξει τις ικανότητες τους και τα θετικά αποτελέσματα που μπορούν αυτές να έχουν στην εσωτερική και εξωτερική διακυβέρνηση του τόπου

  Αν επομένως εμείς οι νέοι, αντιληφθούμε την έννοια και τη σημασία της πολιτικοποίησης για την επίλυση των πολιτικών και κοινωνικών προβλημάτων και ενταχθούμε στα κοινά, αυτή που  θα έχει να κερδίσει πάνω από όλα και περισσότερο από κάθε άλλον θα είναι η Κύπρος μας.