Φ.Ε.ΠΑΝ.

Φ.Ε.ΠΑΝ.


Με την ίδρυση του Πανεπιστημίου το 1993, ιδρύθηκε και η Φοιτητική Ένωση του Πανεπιστημίου Κύπρου (Φ.Ε.ΠΑΝ.). Η Φ.Ε.ΠΑΝ. είναι το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο των φοιτητών. Κάθε φοιτητής με την εγγραφή του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου εγγράφεται και μέλος της Φ.Ε.ΠΑΝ. Κύριος στόχος της Φ.Ε.ΠΑΝ. είναι η προώθηση και συμβολή στην επίλυση των φοιτητικών αιτημάτων και προβλημάτων της φοιτητικής κοινότητάς της. Επίσης, η Φ.Ε.ΠΑΝ. υποστηρίζει και συμμετέχει ενεργά στον αγώνα του κυπριακού λαού για ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη ανάμεσα σε όλους τους νόμιμους κατοίκους της Κύπρου και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών.

Το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο της Φ.Ε.ΠΑΝ. είναι η Γενική Συνέλευση η οποία συγκροτείται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Εκτελεστικό όργανο της Φ.Ε.ΠΑΝ. είναι το 21μελές Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου τα εικοσιένα μέλη εκλέγονται απευθείας από τα μέλη της Φ.Ε.ΠΑΝ. με τη μέθοδο της απλής αναλογικής.

Η Φ.Ε.ΠΑΝ. εκπροσωπείται σε όλα τα σώματα του Πανεπιστημίου (Συμβούλιο, Σύγκλητος, Συμβούλια Τμημάτων και Σχολών). Αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα στο χώρο του Πανεπιστημίου διοργανώνοντας εκδηλώσεις, επίσης, κάνει παρεμβάσεις και στα ευρύτερα κοινωνικά δρώμενα του τόπου μεταφέροντας τις απόψεις της φοιτητικής κοινότητας. Η Φ.Ε.ΠΑΝ. επίσης διοργανώνει διεθνή συνέδρια με εκπροσώπους φοιτητών από όλο τον κόσμο.

Η Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ Πανεπιστημίου Κύπρου εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της Φ.Ε.ΠΑΝ. με 9 από τους 21 εκπροσώπους οι οποίοι έχουν σαν στόχο την προσφορά στη φοιτητική κοινότητα. Με την κατάθεση συγκεκριμένων εισηγήσεων και προτάσεων στο Δ.Σ. της Φ.Ε.ΠΑΝ. η Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ συμβάλλει αφενός στην επιτυχή επίλυση των διαφόρων φοιτητικών προβλημάτων και αφετέρου στο να έχει η Φ.Ε.ΠΑΝ. ένα ουσιαστικό ρόλο στα δρώμενα της κοινωνίας ευρύτερα.