Κατευθύνσεις Εξειδίκευσης στο Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
Αυτή τη στιγμή, το Τμήμα των Αγγλικών Σπουδών είναι δομημένο γύρω από αρκετά αντικείμενα και προσφέρει Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Ένα σύγχρονο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, όμως, έχει την ανάγκη να εκσυγχρονιστεί και να παρακολουθήσει τις εξελίξεις τόσο στους επιστημονικούς κλάδους που άπτονται των αντικειμένων του, όσο και στον ευρύτερο εκπαιδευτικό χώρο. Είναι απαραίτητο να ενισχύσει και να εμπλουτίσει τα γνωστικά αντικείμενα που ήδη προσφέρει, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των φοιτητών του και στις σύγχρονες ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας.
Γι’αυτό, το Τμήμα έθεσε στη Σύγκλητο τους πιο πάνω προβληματισμούς και κατέθεσε μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη δημιουργία κατευθύνσεων, όπου εγκρίθηκαν οι συγκεκριμένες τρεις κατευθύνσεις:
1. Γλωσσολογία (Θεωρητική και Εφαρμοσμένη)
2. Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμικές Σπουδές
3. Μεταφραστικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές

Σίγουρα, ως Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ χαιρετίζουμε την ανάπτυξη του Τμήματος με τις νέες κατευθύνσεις, αφού θα το καταστήσει ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό πρόγραμμα στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης. Προτείνουμε την προώθηση αυτού του προγράμματος με τις κατευθύνσεις εξειδίκευσης σύντομα, χωρίς ολιγωρίες. Ταυτόχρονα, ζητούμε τον άρτιο καταρτισμό του προγράμματος, προσλαμβάνοντας επαρκές ακαδημαϊκό προσωπικό, όπως υπολογίστηκε αρχικά στις 8 νέες θέσεις ΔΕΠ. Δεν επιδιώκουμε βεβιασμένες κινήσεις για το θεαθήναι, αλλά ένα ποιοτικά καταρτισμένο πρόγραμμα.

Προβλήματα 3ου και 4ου Έτους
Είναι γεγονός ότι με τον παρόν πρόγραμμα των Αγγλικών Σπουδών προκύπτουν πάμπολλα προβλήματα όσο αφορά τα μαθήματα περιορισμένης επιλογής. Αντιλαμβανόμαστε ότι το πρόβλημα εντοπίστηκε από το Τμήμα, γι’ αυτό, εξάλλου θα δημιουργήσει τις πιο πάνω κατευθύνσεις. Παρόλα αυτά, είναι αδήριτη ανάγκη το Τμήμα να μεριμνήσει για τους φοιτητές του 3ου και 4ου έτους, που δεν θα επωφεληθούν από τις κατευθύνσεις εξειδίκευσης. Αυτή τη στιγμή, οι φοιτητές των μεγαλύτερων ετών, αναγκάζονται να επιλέγουν μαθήματα που δεν τους ενδιαφέρουν, απλά για να καλύψουν τις ανάγκες του πτυχίου τους όσο αφορά τις πιστωτικές μονάδες.
Προτείνουμε να προσφέρονται μαθήματα περιορισμένης επιλογής με μεγάλα ακροατήρια, τουλάχιστον των 30 ατόμων. Έτσι, θα δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να εγγράφονται στα μαθήματα που τους ενδιαφέρει το αντικείμενο. Επίσης, το Τμήμα να μεριμνήσει όπως δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των υποχρεωτικών μαθημάτων 3ου και 4ου έτους, αφού έτσι περιορίζει ακόμη περισσότερο τις επιλογές του φοιτητή.

Πρόγραμμα Erasmus
Ο θεσμός Erasmus για τους φοιτητές του Τμήματος των Αγγλικών Σπουδών είναι αδιαμφισβήτητα πολύ σημαντικός, μιας και πρόκειται για ένα τμήμα που ανάμεσα στα τόσα αλλά, έχει να κάνει και με τη μελέτη της αγγλικής γλώσσας και κουλτούρας. Οπόταν, είναι αδιανόητο να μην υπάρχει συνεργασία με πανεπιστήμια της Αγγλίας, όπου χρησιμοποιείται και η ίδια η γλώσσα.
Προτείνουμε, την άμεση συνεργασία με πανεπιστήμια της Αγγλίας και γενικά του Ηνωμένου Βασιλείου. Έτσι, οι φοιτητές θα έχουν μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την αγγλική κουλτούρα και να εξοικειωθούν με την αγγλική γλώσσα. Επιπλέον, το Τμήμα πρέπει να παρέχει στους φοιτητές την κατάλληλη πληροφόρηση, αλλά να έχει συνεχή επαφή μαζί τους κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στην άλλη χώρα, καθησυχάζοντας τις ανησυχίες τους.

Συμμετοχή Φοιτητών στον Καταρτισμό του Ωρολογίου Προγράμματος
Κάθε εξάμηνο παρατηρείται στο τμήμα το πρόβλημα της σύγκρουσης των υποχρεωτικών μαθημάτων, με αποτέλεσμα φοιτητές που αποτυγχάνουν σε κάποιο μάθημα και πρέπει να το παρακολουθήσουν τον επόμενο χρόνο, να μην μπορούν να το πάρουν και έχουν ως επακόλουθο την καθυστέρηση συμπλήρωσης των απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων.
Προτείνουμε τη συμμετοχή εκπροσώπου του τμήματος στην επιτροπή προπτυχιακών, ούτως ώστε να μην παρουσιάζονται προβλήματα κατά την περίοδο των εγγραφών. Οι εκπρόσωποι θα πρέπει να λαμβάνουν μέρος στην επιτροπή και για να μπορούν να εκφέρουν γνώμη ως προς τα μαθήματα, υποχρεωτικά και επιλεγόμενα, που προσφέρονται κάθε ακαδημαϊκό έτος, γιατί κάθε χρόνο οι ανάγκες των φοιτητών αλλάζουν και εμείς οφείλουμε να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των συμφοιτητών μας.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα στη Λογοτεχνία και Γλωσσολογία
Η συμμετοχή των φοιτητών του Τμήματος στα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι αξιέπαινη, αφού δίδεται η ευκαιρία στους φοιτητές τους Τμήματος να πάνε σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και να παρακολουθήσουν μαθήματα στον τομέα της λογοτεχνίας, καθώς και της γλωσσολογίας.
Προτείνουμε, καταρχήν, να γίνεται καλή και έγκαιρη ενημέρωση όσο αφορά τα ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και να διευκρινίζεται από την αρχή στους φοιτητές πόσα και ποια μαθήματα θα τους αναγνωρίσουν στο πτυχίο τους. Επιπλέον, πρότασή μας είναι να αυξηθεί το κονδύλι του Τμήματος ισάξια στους δύο τομείς, ούτως ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε περισσότερους φοιτητές κάθε φορά να συμμετέχουν.