Στο τμήμα Αρχιτεκτονικής παρουσιάζονται διαχρονικά κάποια προβλήματα. Η Φ.Ε.ΠΑΝ. στο παρελθόν αλλά και πρόσφατα είχε θέσει ενώπιον του Πανεπιστημίου τις απόψεις της σε μια σειρά προβλημάτων.Περαιτέρω πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για μετριασμό και τελική επίλυση των προβλημάτων αυτών.

Χώροι στάθμευσης
Στη συνάντηση με τη δήμαρχο Λευκωσίας να συζητηθεί η περίπτωση συνεργασίας δήμου και πανεπιστημίου για τη δημιουργία του νέου κτηρίου αρχιτεκτονικής το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει νέους χώρους στάθμευσης για τους δημότες και τους φοιτητές. Σημειώνεται ότι το πανεπιστήμιο ήδη μελετά το θέμα αγοράς κενού οικοπέδου στην περιοχή για επέκταση του τμήματος. Αυτό που προέχει για τη συνάντηση είναι να βεβαιωθούμε ότι θα εκδοθούν κάρτες για το χώρο στάθμευσης για τους πρωτοετείς φοιτητές.

Ταξίδι φοιτητών στην Αμερική
Να ζητηθεί χορηγία από το πανεπιστήμιο, αφού θεωρείται ταξίδι του πανεπιστημίου εκπαιδευτικής υφής όπου συμμετέχουν και καθηγητές.

Καφετέρια
Μέχρι στιγμής το τμήμα προχώρησε στον καθορισμό εσωτερικού χώρου στο ισόγειο του κτηρίου με σκοπό να λειτουργήσει και σαν αναπαυτήριο. Επίσης παραγγέλθηκαν από τις τεχνικές υπηρεσίες έπιπλα για το χώρο αυτό. Εντούτοις οι καθηγητές σε συνεδρία του τμήματος τοποθετήθηκαν αρνητικά για την περίπτωση λειτουργίας καντίνας. Εισηγούμαστε όπως γίνει συνάντηση της Φ.Ε.ΠΑΝ. με τους καθηγητές για συνάντηση του θέματος για να τονιστεί η ανάγκη δημιουργίας της καφετερίας.

Εκτυπωτές
Ως φοιτητές δικαιούμαστε να τυπώνουμε 800 κόλλες ανά ακαδημαϊκό έτος. Στο τμήμα στη Λήδρας δεν έχουμε τη δυνατότητα αφού δεν δικαιούμαστε να χρησιμοποιούμε τους υφιστάμενους εκτυπωτές και είναι εξαιρετικά δύσκολο να πηγαίνουμε στην Παν/πολη για να τυπώνουμε.
Επίσης εισηγούμαστε όπως το τμήμα δημιουργήσει εργαστήριο υπολογιστών με τα απαιτούμενα προγράμματα για τον κλάδο μας.

Plotters
Μέχρι τώρα τα μελάνια των plotter και οι κόλλες αγοράζονταν από το τμήμα και οι φοιτητές ανάλογα με τις ανάγκες τους πλήρωναν σε τιμή κόστους. Τώρα το τμήμα απαιτεί όπως τα μελάνια και οι κόλλες να αγοράζονται από τους φοιτητές. Εισηγούμαστε το τμήμα να χορηγεί τους φοιτητές με ένα ποσό για τα έξοδα αυτά.
Ακόμη τα υλικά εργαστηρίου όσο και τα είδη βιβλιοπωλείου που χρησιμοποιούν οι φοιτητές είναι διαθέσιμα μόνο σε ένα βιβλιοπωλείο με αποτέλεσμα οι τιμές να είναι υπερβολικά ψηλές.

Τα βιβλία που χρειάζονται οι φοιτητές της Αρχιτεκτονικής θα δοθούν σε φοιτητές του τμήματος ενώ αναμένεται και δημιουργία βιβλιοθήκης από το κράτος στη περιοχή κοντά στο τμήμα.
Παράλληλα το τμήμα προτίθεται να αξιοποιήσει τους χώρους παρακείμενης στοάς ως εργαστήρια για τις δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών.
Επίσης εδώ και καιρό διερευνάται η μεταφορά του τμήματος σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην ίδια περιοχή.
Η Φ.Ε.ΠΑΝ., το συνδικαλιστικό όργανο των φοιτητών του πανεπιστημίου είναι ο κατ’ εξοχήν φορέας που πρέπει να γνωρίζει την εξέλιξη των ζητημάτων που απασχολούν τους φοιτητές σε κάθε έκφανση τους. Συνεπώς η ΦΕ.ΠΑΝ. αποφασίζει την αποστολή από μέρους της επιστολή, με εις βάθος ανάλυση των παραπάνω πτυχών των προβλημάτων του τμήματος ΑΡΗ, προς τον αρμόδιο Αντιπρύτανη και να επιδιώξει την άμεση και ενδελεχή ενημέρωση του σώματος αναφορικά με τα μέτρα που προτίθεται να λάβει το Πανεπιστήμιο για επίλυση των προβλημάτων.
Σε πρόσφατη συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποι των φοιτητών του τμήματος ΑΡΗ με τον Πρύτανη, έγινε ενημέρωση όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές αυτοί, ζητώντας από τον Πρύτανη, την άμεση επίλυσή τους. Το Δ.Σ. της Φ.Ε.ΠΑΝ. ωστόσο, δεν έχει ενημερωθεί ακόμα για τα αποτελέσματα της συνάντησης αυτής. Ως εκ τούτου, η Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ προτείνει όπως το Δ.Σ. της Φ.Ε.ΠΑΝ. να προβεί σε συνάντηση με τους εκπροσώπους του τμήματος ΑΡΗ, για να μελετηθούν τα αποτελέσματα της συνάντησής τους με τον Πρύτανη, καθώς και τα βήματα τα οποία θα πρέπει να ακολουθηθούν για τη συντομότερη επίλυσή τους.
Είναι γνωστό σε όλους ότι οι φοιτητές του τμήματος της Αρχιτεκτονικής αντιμετωπίζουν σωρεία προβλημάτων, τα οποία χρήζουν άμεσης επίλυσης. Στη συνάντηση που έγινε τον περασμένο Απρίλιο, μεταξύ των φοιτητών της Αρχιτεκτονικής και της πρυτανείας, κατατέθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένοι φοιτητές, που αφορούν τις κτηριακές εγκαταστάσεις του τμήματος, τη λειτουργικότητα και ασφάλεια των χώρων και την ομαλή τους φοίτηση.
Μετά από την πρόσφατη ενημέρωση που είχαμε από τους εκπροσώπους του τμήματος, ως Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ έχουμε εντοπίσει μερικές ασάφειες.
Στη συγκεκριμένη ενημέρωση αναφέρεται ότι τα κτήρια του τμήματος της Αρχιτεκτονικής θα μείνουν οριστικά στην περιοχή της Λήδρας και δε θα συμπεριληφθούν στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής που θα ανεγερθεί στους χώρους της Πανεπιστημιούπολης.
Ως εκ τούτου, ζητούμε τη διευθέτηση συνάντησης με την πρυτανεία για να μας διαβεβαιώσει για το στρατηγικό σχεδιασμό που θα ακολουθηθεί για τα κτήρια του τμήματος της Αρχιτεκτονικής, για το πώς αυτά θα αναπτυχθούν, ούτως ώστε να αποτελέσουν σωστούς και λειτουργικούς χώρους για φοίτηση.

Ως Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ έχουμε να προτείνουμε τα εξής:
• Να γίνει άμεση διερεύνηση του χώρου για το σχεδιασμό της ανάπτυξης των κτηρίων της Αρχιτεκτονικής στην περιοχή της Λήδρας.
• Να σταλεί επιστολή ζητώντας την άμεση δημιουργία χώρων στάθμευσης κοντά στα κτήρια του τμήματος, ή προσωρινά την παραχώρηση συγκεκριμένου χώρου, μετά από συνεννόηση με το δήμο Λευκωσίας για συνεργασία μεταξύ τους. Παράλληλα θα πρέπει να εκδοθούν ξανά κάρτες για το χώρο στάθμευσης για όλους τους πρωτοετείς φοιτητές. Το τμήμα σε πρόσφατη συνεδρία του, ενέκρινε την εξασφάλιση δελτίων δωρεάν στάθμευσης, γι’ αυτό και ζητούμε άμεση εφαρμογή του συγκεκριμένου.
• Την εφαρμογή δρομολογίων από το Πανεπιστήμιο (Πανεπιστημιούπολη-Κεντρικά) προς τα κτήρια της Λήδρας, που θα εξυπηρετούν, όσο το δυνατόν καλύτερα τους φοιτητές.
• Να υπάρχει συνεχώς φύλαξη για ασφάλεια του χώρου.
• Είναι αναγκαία η δημιουργία καφετέριας στο ισόγειο του κτηρίου. Ήδη ο χώρος έχει σχεδόν ετοιμαστεί, αν και οι καθηγητές του τμήματος φέρουν αντιρρήσεις.
• Να συνεχιστεί το κονδύλι που δίνεται από το τμήμα προς τους φοιτητές της Αρχιτεκτονικής για την αγορά υλικών που χρησιμοποιούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς.
• Να γίνει διερεύνηση από το Πανεπιστήμιο για δημιουργία αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων σε κοντινά κτήρια.
Για όλα τα παραπάνω να σταλεί επιστολή προς τους δύο Αντιπρυτάνεις, με την οποία θα ζητούμε άμεσες ενέργειες. Η Φ.Ε.ΠΑΝ. θα πρέπει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να παρέμβει εκεί όπου θα υπάρξει κωλυσιεργία όσων αφορά στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.
Εδώ και καιρό το Πανεπιστήμιο έχει προχωρήσει στην αναζήτηση χώρων στην παλιά Λευκωσία για να στεγαστεί το τμήμα της Αρχιτεκτονικής, αφού οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις δεν επαρκούν, ούτε αντιπροσωπεύουν το επίπεδο του Πανεπιστημίου. Με τη μεταφορά του τμήματος σε νέες εγκαταστάσεις οι φοιτητές θα μπορούν να εργάζονται πλέον σε πιο άνετους χώρους, με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. Ως Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ζητούμε όπως το πανεπιστήμιο μας ενημερώσει για το σημείο στο οποίο βρίσκεται το θέμα αυτό. Επίσης ζητούμε: Την άμεση απομάκρυνση του χαλιού για λόγους υγιεινής και ασφάλειας των φοιτητών. Διαφορετικά πρέπει να αγοραστεί ειδικό μηχάνημα το οποίο να καθαρίζει και να απολυμαίνει το χαλί σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ είναι πρόθυμη όπως αντικαταστήσει η ίδια το χαλί αν οι Τεχνικές Υπηρεσίες δεν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια.