Αλυσίδες μαθημάτων και επανάληψη μαθημάτων
Στο τμήμα υπάρχουν τα λεγόμενα μαθήματα αλυσίδας. Συχνά τα μαθήματα αυτά είναι και τα μαθήματα που έχουν και το μεγαλύτερο ποσοστό αποτυχίας. Δυστυχώς όμως συνήθως λόγω έλλειψης ακαδημαϊκού προσωπικού, κάποια από αυτά τα μαθήματα δεν προσφέρονται και τα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Με αποτέλεσμα οι φοιτητές να μένουν πίσω στη συγκεκριμένη αλυσίδα και επιπρόσθετα την επόμενη φορά που προσφέρεται το μάθημα το ακροατήριο να είναι πολύ μεγάλο, κάτι το οποίο δυσκολεύει την ομαλή λειτουργία του μαθήματος.
Προτείνουμε όπως κάθε μάθημα αλυσίδας πρέπει να προσφέρεται και τα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και σε αντίθετη περίπτωση το τμήμα πρέπει να ερευνά κατά πόσο ο φοιτητής μπορεί να συνεχίσει την αλυσίδα χωρίς το μάθημα στο οποίο απέτυχε.

Όριο εκτύπωσης στα εργαστήρια
Κάθε εξάμηνο κάθε φοιτητής πιστώνεται με ένα ποσό στο προσωπικό λογαριασμό του που έχει για τα εργαστήρια. Μέχρι να εξαντληθεί αυτό το ποσό ο φοιτητής δικαιούται να τυπώνει από τα εργαστήρια. Το φαινόμενο που παρατηρείται όμως είναι ότι πολλές φορές, τα χρήματα αυτά δε φτάνουν ούτε για να εκτυπωθούν οι διαφάνειες των μαθημάτων που έχει να παρακολουθήσει. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι σημειώσεις που χρειάζονται οι φοιτητές βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες των μαθημάτων και υπάρχουν μαθήματα των οποίων οι σημειώσεις ξεπερνούν τις 300 σελίδες. Ως αποτέλεσμα αυτού οι φοιτητές καταφεύγουν στα διάφορα βιβλιοπωλεία ή copy center για εκτύπωση τους αφού θα είναι πιο φθηνά παρά να πιστώσουν ξανά το λογαριασμό τους. Επίσης αν αποτύχει η εκτύπωση για οποιοδήποτε λόγο (π.χ.timeout ) οι φοιτητές χρεώνονται κανονικά την εκτύπωση.
Προτείνουμε λοιπόν, τα χρήματα τα οποία πιστώνονται οι φοιτητές έπρεπε να φθάνουν τουλάχιστον για την εκτύπωση των βασικών σημειώσεων και εργασιών των μαθημάτων ούτως ώστε να μην παρεμποδίζεται η ομαλή διεξαγωγή της μελέτης μας.

Συμμετοχή των εκπροσώπων φοιτητών στην επιτροπή προπτυχιακών σπουδών
Η επιτροπή αυτή σε κάθε τμήμα, όπως και στο δικό μας, είναι πάρα πολύ σημαντική για τους φοιτητές αφού αποφασίζει για μια σειρά θεμάτων που αφορούν άμεσα τους φοιτητές όπως :
Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και οι απαιτήσεις για την απόκτηση του πτυχίου. Οποιεσδήποτε αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών συζητούνται και εγκρίνονται από την επιτροπή.
Ο καταρτισμός του ωρολογίου προγράμματος για κάθε εξάμηνο. Ποια μαθήματα θα προσφερθούν το κάθε εξάμηνο, ποιοι θα τα διδάξουν, το μέγεθος του ακροατηρίου, οι μέρες και οι ώρες των μαθημάτων κλπ.
Ότι αφορά την προπτυχιακή φοίτηση, όπως έγκριση επιπλέον Π.Μ. , αντιστοίχηση μαθημάτων κλπ.
Προτείνουμε λοιπόν, στο τμήμα μας, όπως και σε κάθε τμήμα, να συμμετέχει ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος φοιτητής στην Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών με δικαίωμα λόγου και ψήφου για όλα τα θέματα.