Πιο συγκεκριμένα, στο τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών έχει παρουσιαστεί πρόβλημα με τα φροντιστηριακά μαθήματα. Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν κάποια φροντιστήρια τις τετάρτες για να ανεβάσουν το επίπεδό τους στη γαλλική γλώσσα, είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν €500. Η παρακολούθηση αυτών των μαθημάτων δεν είναι υποχρεωτική, όμως είναι αρκετά βοηθητική αφού διευκολύνει αρκετά τους φοιτητές στις απαιτήσεις του πτυχίου τους.
Η Φ.Π.Κ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ θεωρεί ότι αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Δεν είναι σωστό φοιτητές που φοιτούν σε ένα δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα να πρέπει να πληρώνουν για να καλύψουν τις ανάγκες του πτυχίου τους. Ακόμα, παρατηρείται το γεγονός ότι σε άλλα τμήματα οι φοιτητές παρακολουθούν δωρεάν τα φροντιστηριακά μαθήματα. Η Φ.Π.Κ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ εισηγείται όπως η Φ.Ε.ΠΑΝ. συναντηθεί με τον πρόεδρο του Τμήματος Γαλλικής αλλά και με τον Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών. Για να λυθεί το θέμα αυτό, εισηγούμαστε όπως τα μαθήματα να γίνονται δωρεάν από το κέντρο γλωσσών ή και από το ίδιο το τμήμα, σε χώρο και χρόνο που θα εξυπηρετούν τους φοιτητές.
Κατά τη διάρκεια των εγγραφών, οι φοιτητές του τμήματος των Γαλλικών Σπουδών αντιμετωπίζουν πρόβλημα όσον αφορά τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές της Γαλλικής είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν πέντε μαθήματα ελεύθερης επιλογής από τρεις διαφορετικές σχολές και τρία επίπεδα γλώσσας εκτός των Γαλλικών. Όμως, δεν υπάρχουν επαρκή μαθήματα επιλογής, αλλά ούτε και αρκετές θέσεις στα διάφορα ακροατήρια που προσφέρουν τα τμήματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι φοιτητές αυτοί να επιλέγουν μαθήματα τα οποία δεν ταιριάζουν με τις προτιμήσεις τους.
Ως εκ τούτου, η Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ εισηγείται όπως γίνεται εκ των προτέρων καταγραφή των προτιμήσεων και γίνονται κρατήσεις θέσεων στα διάφορα μαθήματα ελεύθερης επιλογής που προσφέρονται ώστε να μπορούν οι φοιτητές του τμήματος Γαλλικών Σπουδών να έχουν την ευκαιρία επιλογής ανάμεσα σε πολλά μαθήματα.