Τμήμα ΗΜΜΥ

Από τον καιρό της λειτουργίας του έχει το πιο χαμηλό ποσοστό αποφοίτησης από όλους τους κλάδους και η πλειοψηφία τους είναι 5ετής. Αυτό το πρόβλημα δημιουργείται λόγω της μη προσφοράς κύριων μαθημάτων κάθε εξάμηνο με αποτέλεσμα ένας φοιτητής που απέτυχε να περάσει κάποιο μάθημα αναγκάζεται να το επιλέξει το μεθεπόμενο εξάμηνο χάνοντας έτσι χρόνο. Προτείνουμε στα κύρια μαθήματα να προσφέρονται τόσες θέσεις όσοι είναι και οι φοιτητές που δεν κατάφεραν να το περάσουν αλλά και αυτοί που απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών τους να μπορούν να το επιλέξουν κάθε εξάμηνο.
Σε μαθήματα όπως φυσική, μαθηματικά και προγραμματισμό να γίνει αναθεώρηση της ύλης έτσι ώστε να ταιριάζει περισσότερο με τον κλάδο των μηχανικών και όχι να είναι γενικές γνώσεις που μπορεί να μη χρειαστούν καθόλου. Αυτό το πρόβλημα έχει ως αποτέλεσμα φοιτητές που είναι περισσότερο προς τη μηχανική κατεύθυνση να είναι αναγκασμένοι να τα παρακολουθούν χωρίς να τους προσφέρει κάτι όσον αφορά το πτυχίο τους.
Ως Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ζητούμε όπως τα κύρια μαθήματα να προσφέρονται σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο. Επίσης, οι φοιτητές επιβαρύνονται με μεγάλο χρηματικό κόστος για αγορά βιβλίων, τα οποία ως επί τω πλείστο είναι στα αγγλικά. Ζητούμε καλύτερη βιβλιογραφία η οποία θα είναι κυρίως στα ελληνικά αφού πολλοί φοιτητές αντιμετωπίζουν δυσκολία με την αγγλική γλώσσα. Παράλληλα, ζητούμε την έγκυρη ενημέρωση της βιβλιοθήκης από τους καθηγητές του τμήματος για την προτεινόμενη βιβλιογραφία και την άμεση απόκτηση ποσότητας βιβλίων που να ικανοποιεί μεγάλη μερίδα φοιτητών.