Υποτροφίες Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

Υποτροφίες Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου

Παραχωρείται σε φοιτητές που αρίστευσαν στο λύκειο με βαθμό απολυτήριου 18.5/20 και άνω σε δημόσιο ή και ιδιωτικό σχολείο μέσης εκπαίδευσης και με βαθμό απολυτήριου 17.5/20 και άνω σε δημόσια τεχνική σχολή.

Το ύψος της κάθε υποτροφίας για πτυχιακές σπουδές ανέρχεται σε €3.000 ετησίως.

Συνηθώς οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις αρχές Νοέμβριου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Αιτήσεις για το ακαδημαικό έτος 2016-2017