Πρόγραμμα Καλοκαιρινών Τοποθετήσεων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς 2017