Διαμόρφωση ωρολογίου προγράμματος
Διεκδικήσαμε και κερδίσαμε τα χρόνια που πέρασαν τη συμμετοχή των εκπροσώπων των φοιτητών στον καταρτισμό του ωρολογίου προγράμματος του τμήματος, ούτως ώστε να γνωστοποιούνται στο συντονιστή του ωρολογίου προγράμματος οι απόψεις των φοιτητών, οι προτιμήσεις τους αλλά και να διαμορφώνονται ορθά οι αριθμοί των ακροατηρίων.
Είναι ανάγκη η συμμετοχή των φοιτητών να εδραιωθεί και να διεκδικήσουμε τη συμμετοχή μας σε όλες τις άλλες υποεπιτροπές που υπάρχουν στο τμήμα και τα θέματα που εξετάζουν αφορούν και επηρεάζουν τους φοιτητές.
Επίσης την περασμένη ακαδημαϊκή χρονιά πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των τριών τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής ΚΦΙ, ΒΝΕ και ΙΣΑ, κατά την οποία επιτεύχθηκε ο καταρτισμός ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγκρουση στις ώρες κοινών μαθημάτων.
Προτείνουμε αυτή η προσπάθεια να καθιερωθεί ως θεσμός και να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση καταρτισμού προγράμματος κάθε εξαμήνου.