Βοηθοί Μαθημάτων (Teacher Assistance)
Σοβαρό πρόβλημα αποτελεί η έλλειψη βοηθών μαθημάτων, οι οποίοι ως συνήθως πρόκειται για μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος , με αποτέλεσμα οι λίγοι βοηθοί που υπάρχουν να επωμίζονται μεγάλο φόρτο εργασίας αλλά και παράλληλα η προσφορά τους έναντι στους προπτυχιακούς φοιτητές να μειώνεται ουσιαστικά. Η έλλειψη βοηθών εντάσσεται στο ουσιαστικότερο πρόβλημα τις έλλειψης ενδιαφέροντος από φοιτητές να παρακολουθήσουν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος.
Λύση στο εν λόγω πρόβλημα δεν μπορεί να αποτελεί η υποχρεωτική εφαρμογή του θεσμού στους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Η λύση που προτείνει η Φ.Π.Κ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ είναι όπως αναβαθμιστεί ουσιαστικά το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος καθώς και όπως ο θεσμός του βοηθού μαθήματος γίνει πιο δελεαστικός προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, με την πρόσθεση ωφελημάτων που αγγίζουν της αρμοδιότητας του τμήματος, αυξάνοντας έτσι το ενδιαφέρον τους προς αυτό.

Ακριβά Συγγράμματα /Καθυστέρηση παραλαβής τους
Κάθε χρόνο παρατηρείται το φαινόμενο οι φοιτητές του τμήματος να καταβάλουν μεγάλα ποσά για τα συγγράμματα που προτείνονται για τις ανάγκες των μαθημάτων τους. Το φαινόμενο έρχεται να οξυνθεί με το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των βιβλίων βρίσκονται στην αγγλική γλώσσα και εκδίδονται από ξένους εκδοτικούς οίκους και η παραγγελία τους αποτελεί χρονοβόρα διαδικασία.
Ως εκ τούτου η Φ.Π.Κ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ προτείνει όπως τεθούν σε εφαρμογή άμεσα εκείνες οι ενέργειες που απαιτούνται για την άμεση και αποτελεσματική λειτουργία του φοιτητικού βιβλιοπωλείου, εξυπηρετώντας κατ’ επέκταση ολόκληρη την πανεπιστημιακή κοινότητα.