Το τμήμα Νομικής ως ένα νεοσύστατο τμήμα αναπόφευκτα παρουσιάζει αρκετά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι τα εγχειρίδια που χρησιμοποιούν οι φοιτητές του τμήματος. Είναι κατά κόρον γραμμένα στην αγγλική γλώσσα, γεγονός που προβληματίζει μεγάλο ποσοστό των φοιτητών του τμήματος.
Ως Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ προτείνουμε όπως δίδεται εναλλακτική ελληνική βιβλιογραφία, η οποία θα υπάρχει παράλληλα στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Εξάλλου το κόστος των προτεινόμενων βιβλίων ανέρχεται σε υψηλά ποσά. Επιπρόσθετα, λύση στο πρόβλημα μπορεί να δώσει και η διαδικασία Μεταπώλησης Βιβλίων, θεσμός που θα πρέπει να αναζωπυρωθεί
Επιπρόσθετα, στους φοιτητές του τμήματος παρουσιάζονται ευκαιρίες για συμμετοχή σε διάφορα συνέδρια στο εξωτερικό, κάτι το οποίο επικροτούμε. Ωστόσο, τα συνέδρια αυτά επιβαρύνουν οικονομικά τους φοιτητές καθώς τα κονδύλια δεν καλύπτουν όλα τα έξοδα του ταξιδιού. Έναντι του ζητήματος αυτού, προτείνουμε όπως τα έξοδα για τα συνέδρια αυτά, να καλύπτονται πλήρως από το Πανεπιστήμιο, όπως συμβαίνει σε άλλα τμήματα, εφόσον συγκαταλέγονται στα εκπαιδευτικά προγράμματά του.