Φοιτητικό Πακέτο

     Φοιτητικά Επιδόματα ( φοιτητικό πακέτο )

Παραχωρείται σύμφωνα με περιουσιακά εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Οι αιτήσεις μοριοδοτούνται και το διαθέσιμο κονδύλι μοιράζεται στους δικαιούχους με τα περισσότερα μόρια.

Το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 39.000 ευρώ όταν αυτή έχει μέχρι δυο εξαρτώμενα τέκνα. . Για κάθε επιπρόσθετο τέκνο το ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβαίνει τις 59.000 κατά 3.000 ευρώ. Τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 1.200.000 ευρώ.  

Επίδομα Στέγασης

€1800 ( €150 x 12 μήνες)

Επίδομα Σίτισης

€1092 ( €7 x 156 μέρες)

Επίδομα αγοράς πανεπιστημιακών βιβλίων

Μέχρι €300

Επίδομα αγοράς ή αναβάθμισης Η/Υ

Μέχρι €500

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ