Εργαστηριακές εγκαταστάσεις στο Στρόβολο
Λόγω της ανεπάρκειας των εργαστηριακών εγκαταστάσεων στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης, οι φοιτητές του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών υποχρεώνονται να μεταβαίνουν στο παράρτημα του πανεπιστημίου στο Στρόβολο για τα εργαστηριακά τους μαθήματα. Έτσι, οι φοιτητές του τμήματος ταλαιπωρούνται από τις συχνές μετακινήσεις, εξαιτίας και της μεγάλης απόστασης από την πανεπιστημιούπολη. Επίσης, τα δρομολόγια των λεωφορείων δεν ικανοποιούν πλήρως τις μετακινήσεις αυτές, καθώς γίνονται πολύ αραιά.
Προτείνουμε ως Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ και διεκδικούμε παράλληλα, τη συντομότερη ανέγερση των κτηρίων της Πολυτεχνικής Σχολής, ούτως ώστε το πρόβλημα να λυθεί το ταχύτερο.

Υποχρεωτικά μαθήματα – Κλειστά ακροατήρια
Το βαρυφορτωμένο πρόγραμμα του τμήματος και κατά συνέπεια ο μεγάλος φόρτος εργασίας έχει σαν αποτέλεσμα αρκετά μεγάλο ποσοστό φοιτητών να αποτυγχάνουν στα μαθήματα. Έτσι, στην περίοδο εγγραφών αντιμετωπίζεται συχνά το φαινόμενο να κλείνουν τα ακροατήρια των μαθημάτων από φοιτητές μεγαλύτερων ετών και οι φοιτητές που υποχρεωτικά πρέπει να παρακολουθήσουν το μάθημα το συγκεκριμένο εξάμηνο να μην μπορούν.
Προτείνουμε την άμεση εφαρμογή του θεσμού των προεγγραφών όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

Βιβλιογραφία
Τα μαθήματα του τμήματος προνοούν μία συγκεκριμένη βιβλιογραφία. Τα βιβλία αυτά τις πλείστες φορές εκδίδονται σε δύο τόμους, με αποτέλεσμα το κόστος τους να είναι μεγαλύτερο των οικονομικών δυνατοτήτων των φοιτητών. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρχει ούτε ένα αντίτυπο στη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου.
Προτείνουμε λοιπόν, όπως οι καθηγητές να φροντίζουν τα απαραίτητα βιβλία για κάθε μάθημα να υπάρχουν έστω και σε ένα αντίτυπο στον κατάλογο της βιβλιοθήκης.