Πρόγραμμα Διαδασκαλίας Eαρινού Εξαμήνου 2018

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής             

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

          1ο έτος

          2ο έτος

          3ο έτος

          4ο έτος

           1ο έτος

           2ο έτος

           3ο έτος

           4ο έτος

           1ο έτος -1o εξάμηνο

           1ο έτος-2ο εξάμηνο

           3ο έτος

           4ο έτος   

 

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

 

          1ο έτος

          2ο έτος

          3ο έτος

          4ο έτος

         Μαθήματα Τμηματικής Επιλογής

          1ο έτος

          2ο έτος

          3ο έτος Εφαρμοσμένα

          3ο έτος Στατιστική

          4ο έτος Στατιστική

          1ο έτος

          2ο έτος εισδοχή Ιανουαρίο 2017

          2ο έτος

          3ο έτος- Γενική Κατεύθυνση

          3ο έτος-Λογισμικό

          1ο έτος

          2ο έτος

          3ο έτος

          4ο έτος

          1ο έτος

          2ο έτος

          3ο έτος Τροφίμων

          3ο έτος Υλικών

          3ο έτος Βιολογική

          4ο έτος Τροφίμων

          4ο έτος Υλικών

          4ο έτος Βιολογικών

 

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής

 

          1ο έτος ΕΠΑΠ

          1o έτος ΕΠΑΔ

          2ο έτος ΕΠΑΠ

          2ο έτος ΕΠΑΔ

          3ο έτος

          4ο έτος

          1ο έτος Πολέ

          1ο έτος Δημ

          1o έτος Κοιν

 

          2ο έτος Πολέ

          2ο έτος Κοιν

          2o έτος Δημ

 

          3ο έτος Δημ

          3ο έτος Κοιν

 

          4ο έτος Δημ

          4ο έτος Κοιν

   

         Μαθήματα Εξειδίκευσης ΠΟΛΕ

 

 

           Πίνακας Μαθημάτων για όλα τα έτη

          1ο έτος

          2ο έτος

          3ο έτος

          4ο έτος

 

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

 

          1ο έτος

          2ο έτος

     

         3ο έτος Μαρκετινγκ

         3ο έτος Επιχειρησιακή Διοίκηση

         3ο έτος Μάνατζμεντ

 

         4ο έτος Mαρκετινγκ

         4ο έτος Επιχειρησιακή Διοίκηση

         4ο έτος Μάνατζμεντ

          1ο έτος

          2ο έτος

          3ο έτος Χρηματοοικονομικά

          3ο έτος Λογιστική

          4ο έτος Χρηματοοικονομικά

          4ο έτος Λογιστική

          

          1ο έτος ΟΙΚ

          1ο έτος ΔΕΟΣ

          1o έτος ΜΑΘΟΚ

 

           2ο έτος ΟΙΚ

          2ο έτος ΜΑΘΟΚ

          2ο έτος ΔΕΟΣ

 

          3ο έτος ΔΕΟΣ

          3o έτος ΜΑΘΟΚ

          3ο έτος ΟΙΚ

 

          4ο έτος ΔΕΟΣ

          4o έτος OIK

 

Πολυτεχνική Σχολή

 

          1ο έτος

          2ο έτος

          3ο έτος

          4ο έτος

          1ο έτος

          2ο έτος

          3ο έτος Ηλεκτρολόγοι

          3ο έτος Μηχανικοί

          4ο έτος

          1ο έτος

          2ο έτος

          3ο έτος

          4ο έτος

          1ο έτος

          2ο έτος

          3ο έτος

          4ο έτος

 

Φιλοσοφική Σχολή

            1ο έτος

           2ο έτος

 

           1ο έτος

          2ο έτος-Αρχαιολογία 

          2ο έτος-Ιστορία

          1ο έτος ΚΛΑΣ

          1ο έτος ΦΙΛ

 

          2ο έτος ΚΛΑΣ

          2ο έτος ΦΙΛ

 

          3ο έτος ΦΙΛ

 

          4ο έτος ΦΙΛ

    

 

Ιατρική Σχολή