Πρόγραμμα Διαδασκαλίας Θερινού Εξαμήνου 2018

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής             

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

  • Γαλλικών και Ευραπαϊκών Σπουδών 

  • Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

 

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

 

  • Βιολογικών Επιστημών

 

 

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής

 

  • Νομικής

  • Συμβούλιο Αθλητισμού

 

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

 

 

Πολυτεχνική Σχολή

 

  • Αρχιτεκτονικής

 

  • Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

 

Φιλοσοφική Σχολή

  • Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

Ιατρική Σχολή