Προσφυγικό Ενοίκιο

Επιδότηση Ενοικίου σε εκτοπισθέντες φοιτητές

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από φοιτητές κατόχους προσφυγικής ταυτότητας από την 1η Σεπτέμβριου μέχρι την 28η Φεβρουάριου.  Λαμβάνεται υπόψιν το 100% του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος για το σύζυγο και το 50% του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος για τη σύζυγο. Για αδέλφια που διαμένουν με την οικογένεια και εργάζονται λαμβάνεται υπόψη το 50% του ακαθάριστου εισοδήματος τους (συμπεριλαμβανομένου του 13ου μισθού).

Δίδονται εκπτώσεις 854 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, 1708 ευρώ για κάθε τέκνο φοιτητή.

Αρ. Μελών Οικογένειας

Μέγιστο Οικογ. Εισόδημα

χωρίς συγκάτοικο

με 1 συγκάτοικο

με 2 συγκατοίκους

1

€ 19.546

 

 

 

 

€ 133

 

 

 

 

€ 66

 

 

 

 

€ 53

2

€ 19.546

3

€ 21.990

4

€ 23.306

5

€ 24.245

6

€ 25.561

7

€ 25.939

8

€ 26.125

9

€ 26.312

10

€ 26.876

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.