Θεσμός Ακαδημαϊκού Συμβούλου – Καθιέρωση Ενημερωτικών Συναντήσεων
Είναι γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αλλά και το Τμήμα μας ειδικότερα, επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο του Ακαδημαϊκού Συμβούλου και να τον καταστήσει πλήρη γνώστη των Ακαδημαϊκών Προβλημάτων και Προβληματισμών του φοιτητή.
Προτείνουμε λοιπόν, την καθιέρωση ενημερωτικών συναντήσεων με τους ακαδημαϊκούς συμβούλου ανά εξάμηνο. Στα πλαίσια αυτά, η καθιέρωση ως θεσμού, «Βδομάδας Ακαδημαϊκού Συμβούλου» ανά εξάμηνο, θα δώσει την δυνατότητα στους φοιτητές να εξοικειωθούν ακόμη περισσότερο με τον συγκεκριμένο θεσμό ενώ θα λύνουν σταδιακά τις τυχόν απορίες που θα προκύπτουν σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών και τις εναλλακτικές επιλογές τους. Με την καθιέρωση ενός τέτοιου θεσμού, σίγουρα θα μπορέσουν να αποφευχθούν προβλήματα που προκύπτουν στην πορεία των σπουδών που σχετίζονται με τα ECTS και το σύνολο των μαθημάτων που απαιτούνται με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών.

Κράτηση θέσης σε Μαθήματα ΕΠΑ
Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών μας, είμαστε υποχρεωμένοι κατά τη διάρκεια της Ακαδημαϊκής μας πορείας να παρακολουθήσουμε δύο μαθήματα από το τμήμα ΕΠΑ. Το πρόβλημα που παρατηρείται σχεδόν κάθε χρόνο είναι ότι φοιτητές του τμήματος μας φθάνουν στο 4ο έτος σπουδών τους χωρίς να έχουν παρακολουθήσει ούτε και ένα μάθημα του ΕΠΑ, λόγω έλλειψης θέσεων στα συγκεκριμένα μαθήματα. Το φαινόμενο αυτό γίνεται ακόμα πιο έντονο όταν οι ελάχιστες θέσεις που προσφέρονται σε αυτά τα μαθήματα από το Τμήμα ΕΠΑ, δεν επαρκούν για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των τεταρτοετών φοιτητών με αποτέλεσμα, οι φοιτητές να αναγκάζονται να μπαίνουν σε άλλες πιο δύσκολες διαδικασίες διαπραγμάτευσης για την εξασφάλιση της πολυπόθητης θέσης στο συγκεκριμένο ακροατήριο.
Προτείνουμε ως εκ τούτου, όπως κάθε εξάμηνο, αφού καταγραφούν οι ανάγκες των φοιτητών του Τμήματος μας, να ετοιμάζεται και να στέλνεται μια επιστολή προς το Τμήμα ΕΠΑ με στόχο την κράτηση θέσης στα συγκεκριμένα μαθήματα περιορισμένης επιλογής, διεκδικώντας ταυτόχρονα το σύνολο των θέσεων που ζητούμε, και όχι μικρότερο αριθμό.

Σεμινάριο Διπλωματικής Εργασίας
Αρκετοί τεταρτοετείς φοιτητές φθάνουν στο σημείο να εγγράφονται στο μάθημα «Διπλωματική Εργασία», χωρίς να γνωρίζουν εξ’ αρχής τις απαιτήσεις που έχει το συγκεκριμένο μάθημα, αλλά και τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν.
Προτείνουμε γι’ αυτό όπως καθιερωθεί μια ετήσια ενημερωτική εκδήλωση προς τους υπόλοιπους φοιτητές του Τμήματος, που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν σχετικά με την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Με αυτό τον τρόπο θεωρούμε ότι θα γίνεται από πολύ πιο νωρίς, ξεκάθαρη όλη η διαδικασία που απαιτείται και ταυτόχρονα θα δίνεται ο χρόνος στον φοιτητή να προβληματιστεί σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητές του.

Αύξηση Ακαδημαϊκού Προσωπικού
Ενώ στον Οδηγό Σπουδών του τμήματος αναφέρεται μια πληθώρα νέων μαθημάτων, δεν είναι σε θέση να τα προσφέρει στους φοιτητές στα διάφορα εξάμηνα, λόγω έλλειψης Ακαδημαϊκού Προσωπικού. Το πρόβλημα αυτό επηρεάζει τόσο τους Προπτυχιακούς όσο και τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές. Οι μεν Προπτυχιακοί, αναγκάζονται να κάνουν τις επιλογές τους στην προσπάθεια να ολοκληρώσουν τις κατευθύνσεις των μαθημάτων περιορισμένης επιλογής από το Τμήμα, μεταξύ πολύ περιορισμένου αριθμού προσφερόμενων μαθημάτων ανά εξάμηνο. Ενώ οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές περιορίζονται σε συγκεκριμένα μαθήματα που προσφέρονται κάθε εξάμηνο, τα οποία απλά καλύπτουν τις ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών.
Προτείνουμε όπως γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες με στόχο την αύξηση του Ακαδημαϊκού προσωπικού του τμήματος μας. Ως Πρωτοπορία δεσμευόμαστε να κάνουμε τις απαραίτητες κινήσεις ώστε να προωθηθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα.