Το πτυχίο Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών είναι ένα νεοσύστατο πρόγραμμα από το Τμήμα ΓΑΛ. Για πρώτη φορά φέτος το πτυχίο αυτό δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές που παρακολουθούν κανονικά το πρόγραμμα. Όντας ένα διατμηματικό πρόγραμμα με κύριο στόχο να αγγίξει τις πτυχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι φοιτητές έχουν ως υποχρεωτικά, μεταξύ άλλων, μαθήματα του Τμήματος Οικονομικών.
Όμως, οι φοιτητές του προγράμματος Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες αναφορικά με τα μαθήματα του ΟΙΚ. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές έχουν ως υποχρεωτικά μαθήματα τις Αρχές Μικροοικονομικής Θεωρίας, Αρχές Μακροοικονομικής Θεωρίας στο πρώτο έτος, καθώς και Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τέταρτο έτος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών έχει αποτύχει στο μάθημα Αρχές Μικροοικονομικής Θεωρίας και μάλιστα με ιδιαίτερα χαμηλούς βαθμούς.
Η αλήθεια είναι πως δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός αυτό, μιας και οι φοιτητές του προγράμματος Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών είχαν ως υποχρεωτικά μαθήματα εισδοχής τους στις Παγκύπριες Εξετάσεις τα Νέα Ελληνικά και δύο Ευρωπαϊκές γλώσσες. Οπόταν, οι πλείστοι φοιτητές δεν έχουν καμία επαφή με το θέμα των οικονομικών, αφού ελάχιστοι είναι αυτοί που παρακολουθούσαν την Πολιτική Οικονομία. Εάν κάποιος μελετήσει το θέμα εις βάθος και όχι βραχυπρόθεσμα θα δει ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα. Επομένως, προτείνουμε όπως αλλάξουν τα κριτήρια εισδοχής και προστεθεί η επιλογή μεταξύ Ιστορίας και Πολιτικής Οικονομίας.
Όσο αφορά τους ήδη υφιστάμενους φοιτητές και τον υφιστάμενο οδηγό σπουδών, η Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ εισηγείται όπως οι φοιτητές παρακολουθούν μόνοι τους τα μαθήματα, αλλά και τα φροντιστήρια Οικονομικών, ξεχωριστά από τους φοιτητές του Τμήματος ΟΙΚ. Έτσι, το μάθημα θα είναι δυνατό να προσαρμοστεί στους ρυθμούς των φοιτητών. Με δεδομένα ότι είμαστε στην αρχή του εαρινού εξαμήνου και το ωρολόγιο πρόγραμμα έχει ήδη ανακοινωθεί, το λιγότερο που μπορεί να γίνει είναι τουλάχιστον ξεχωριστό φροντιστήριο.
Σε μετέπειτα στάδιο, με την επόμενη δηλαδή εισδοχή (να εξεταστεί και το ενδεχόμενο εάν μπορεί να εφαρμοστεί από τον τρέχον εξάμηνο), η Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ εισηγείται όπως το μάθημα να προσφέρεται στο νεοσυσταθέν πτυχίο με διαφορετική αξιολόγηση και διαφορετική πίστωση (ECTS). Σε διαφορετική περίπτωση να διασφαλιστεί τουλάχιστον ότι ο οδηγός σπουδών του τμήματος ΓΑΛ θα αλλάξει και τα μαθήματα Οικονομικών θα προσαρμοστούν στις ανάγκες του προγράμματος αυτού, ώστε να μπορούν οι φοιτητές να αντεπεξέλθουν.
Τέλος, η Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ εισηγείται όπως η Φ.Ε.ΠΑΝ. προχωρήσει σε συνάντηση με το Τμήμα ΓΑΛ και ΟΙΚ, ούτως ώστε να βρεθεί μια κοινή γραμμή που να ικανοποιεί τους φοιτητές του προγράμματος. Επιπλέον, προτείνουμε η Φ.Ε.ΠΑΝ. να γνωστοποιήσει το ζήτημα αυτό και στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων με μια επιστολή της.

Ως Φ.Π.Κ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ προτείνουμε όπως:
Την παροχή βοήθειας στους φοιτητές του τμήματος ΣΕΣ που απέτυχαν στα προκείμενα μαθήματα, όταν θα τα παρακολουθήσουν ξανά, και οι οποίοι φοιτητές αποτελούν την πλειοψηφία του τμήματος. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού θεωρούμε άμεση ανάγκη και προτεραιότητα την αλλαγή διεξαγωγής του μαθήματος, εννοώντας οι φοιτητές του ΣΕΣ να παρακολουθούν το μάθημα με τους νεοεισερχόμενους φοιτητές στο τμήμα σε ξεχωριστό ακροατήριο και ξεχωριστό ακροατήριο και ξεχωριστό φροντιστήριο απ’ αυτά των Οικονομικών.