Πρόγραμμα Τελικών Εξετάσεων Θερινού Εξαμήνου 2018

 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

 • Αγγλικών Σπουδών                                        

 • Γαλλικών και Ευραπαϊκών Σπουδών 

 • Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

 

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

 

 • Βιολογικών Επιστημών

 • Πληροφορικής

 • Χημείας

 

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής

 

 • Νομικής

 • Συμβούλιο Αθλητισμού

 

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

 

 

Πολυτεχνική Σχολή

 

 • Αρχιτεκτονικής

 • Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής

 • Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

 

Φιλοσοφική Σχολή

 • Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

Ιατρική Σχολή