Πτυχίο μεσανατολικών σπουδών
Είναι γεγονός ότι το Τμήμα προτίθεται να προσφέρει πέραν από το υφιστάμενο, και Πτυχίο Μεσανατολικών Σπουδών. Ως Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία χαιρετίζουμε και στηρίζουμε την πρόθεση του τμήματος, αφού πάγια θέση μας είναι και η στήριξη της ιδέας και η υλοποίηση αυτής σε ό,τι αφορά στη δημιουργία νέων κατευθύνσεων από τα τμήματα.
Προτείνουμε δε, και τη συμμετοχή εκπροσώπων των φοιτητών στις αρμόδιες επιτροπές που σχεδιάζουν το εν λόγο πρόγραμμα, προκειμένου να ληφθούν εξ αρχής υπόψη, τόσο η γνώμη των φοιτητών, όσο και οι ανησυχίες τους, οι οποίες και να διασκεδαστούν άμεσα μέσα από τις απαραίτητες δεσμεύσεις που θα φροντίζουν να εξασφαλίζουν εκ των προτέρων.

Επαγγελματική αποκατάσταση αποφοίτων
Το τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, είναι ένα τμήμα, που γίνεται ολοένα και πιο γνωστό στην κυπριακή κοινωνία. Πολλοί απόφοιτοι όμως του τμήματος έχουν εντοπίσει προβλήματα στην επαγγελματική τους αποκατάσταση. Ωστόσο, με τις εξελίξεις στο Κυπριακό και την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κλάδος, γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής στους Κύπριους φοιτητές. Γι’ αυτό το λόγο, οι θέσεις των αποφοίτων του τμήματος, στην αγορά εργασίας αυξάνονται.
Προτείνουμε όπως το Τμήμα με διαλέξεις, σεμινάρια διαφώτισης, ή ακόμα και εκδηλώσεις να κάνει γνωστές τις επαγγελματικές δυνατότητες των φοιτητών του τμήματος, ούτως ώστε οι απόφοιτοι να μη βρίσκονται εκτεθειμένοι με το τέλος των σπουδών τους.

Γλώσσα διδασκαλίας μαθημάτων
Το πρόβλημα που παρατηρείται στο τμήμα είναι η χρήση της αγγλικής γλώσσας. Κάποιοι καθηγητές του τμήματος, είναι ξένοι, με αποτέλεσμα τα μαθήματα να διδάσκονται κυρίως στα αγγλικά. Πράγμα το οποίο και αντιβαίνει τους νόμους του πανεπιστημίου που προνοούν την ελληνική και τουρκική ως επίσημες γλώσσες του. Έτσι, πολλοί φοιτητές, αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να αντιληφθούν το μάθημα, ιδίως και όταν κάποιες φορές τα μαθήματα εξετάζονται στην αγγλική γλώσσα.
Προτείνουμε όπως οι θέσεις των ακαδημαϊκών να καλύπτονται από Ελληνοκύπριους καθηγητές, ή γενικώς καθηγητές που γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.