Η πορεία του θερινού εξαμήνου. Από το 2011 μέχρι και το 2016.

Η πορεία του θερινού εξαμήνου. Από το 2011 μέχρι και το 2016.

 

Είναι ηλίου φαεινότερο, πως η πορεία του θερινού εξαμήνου διαγράφει χρονικά μια συνεχή και ανοδική εξέλιξη, γεγονός που μπορεί να διαπιστώσει κανείς κάνοντας μια αναδρομή στο 2011, χρονία καθιέρωσής του και μελετώντας την πορεία του μέχρι και το 2016.

Αδιαμφισβήτητα εμείς, ως Φ.Π.Κ Πρωτοπορία μέσα από τις δράσεις και τις ενέργειές μας, συνδράμαμε σε μεγάλο βαθμό στην καθιέρωση του θερινού εξαμήνου, ενός θεσμού που απορρέει από τις πρόνοιες της συνθήκης της Μπολόνιας! Το θέσαμε ως θέση στη γενική φοιτητική συνέλευση του πανεπιστημίου μας και αφού υπερψηφίστηκε από το φοιτητικό κοινό, συζητήθηκε στη συνέχεια ενώπιον της συγκλήτου και των πρυτανικών αρχών, μέχρις ότου καθιερώθηκε και επίσημα η δημιουργία του το 2011!

Καταρχάς τη χρονιά 2010/11 λειτούργησε σε πιλοτικό στάδιο καθώς περιοριζόταν μόνο σε αθλήματα (8) και γλώσσες (11 συνολικά εκ των οποίων οι 7 πρώτο επίπεδο και οι 4 δεύτερο επίπεδο). Έπειτα και για τα επόμενα 2 χρόνια, δηλαδή μέχρι και το 2013 ασκούσαμε πιέσεις προς διεύρυνση των ήδη προσφερόμενων μαθημάτων (πέραν από αθλήματα και γλώσσες) και επέκταση σε μαθήματα ελέυθερης επιλογής! Πράγμα που έγινε γεγονός τη χρονιά 2012/13, όπου για πρώτη φορά προσφέρθηκε ένα μάθημα ελεύθερης επιλογής από τον κλάδο των οικονομικών το «Εισαγωγή στα Οικονομικά» (ΟΙΚ 101). Συνάμα την περίοδο 2012 με 2014 περιορίζεται ο αριθμός προσφερόμενων αθλημάτων σε 7 και μειώνεται εντελώς το 2014-2015, γεγονός αρκετά σημαντικό και πιο συμφέρον για ένα φοιτητή, αναλογιζόμενος κανείς πως ένα άθλημα δίνει μισό αριθμό πιστωτικών μονάδων συγριτικά με τα μαθήματα κορμού, ελεύθερης επιλογής και γλωσσών. Επίσης την ίδια περίοδο μειώνεται σταδιακά και ο αριθμός προσφερόμενων γλωσσών (πρώτου και δεύτερου επιπέδου) και φθάνει το 2015-2016 σε συνολικά 3 γλώσσες. Ως αντιστάθμισμα στις ανωτέρω αλλαγές, το γεγονός πως το 2014 προσφέρονται συνολικά 15 μαθήματα ελεύθερης επιλογής και αυξάνονται οι δοθείσες θέσεις. Ακολούθως το έτος 2015  σήμανε την για πρώτη φορά εισαγωγή τριών μαθημάτων κορμού απο τον κλάδο των ηλεκτρολόγων μηχανικών (ΗΜΥ).

Αποκορύφωμα της εξελισσόμενης πορείας του θερινού εξαμήνου του πανεπιστημίου μας, η φετινή ακαδημαïκή χρονιά 2015-2016, όπου αποφασίστηκε κατόπιν και δικών μας παρεμβάσεων κατά την διάρκεια συμβουλίων των τμημάτων, των σχολών καθώς και συνομιλιών μας με τις πρυτανικές αρχές, να προσφερθούν  περισσότερα μαθήματα κορμού [8 συνολικά (4 ΗΜΥ, 2ΜΜΚ και 2ΜΑΣ)].

Τέλος οι προσφερόμενες θέσεις από το 2011 μέχρι και το 2016 αυξήθηκαν κατά 70 περίπου τοις εκατό καθώς το 2011 υπήρχαν συνολικά 750 θέσεις ενώ το 2016 διατίθενται συνολικά 1825 εκ των οποίων οι 1386 δίνονται σε μαθήματα ελεύθερης επιλογής και οι υπόλοιπες 440 σε μαθήματα κορμού και γλώσσες!

Μέσα από την τροποποίηση των κανόνων φοίτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου δόθηκε ζωή στο ίδρυμα και καλοκαιρίατικα. Εμείς ως Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία είμαστε υπέρ στην συνεχιζόμενη ενίσχυση του θερινού εξαμήνου καθώς είναι θεσμός σημαίνουσης αξίας! Αδιαμφισβήτητα, η θεσμοθέτηση του θερινού εξαμήνου παρέχει την ευκαιρία σε πολλούς φοιτητές να επιταχύνουν τις σπουδές τους καθώς μπορούν να τελειώσουν απο ένα μέχρι δύο εξάμηνα νωρίτερα. Συνάμα, αποφορτίζει το ήδη βεβαρυμένο πρόγραμμα μαθημάτων κατά τη διάρκεια του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου. Καταληκτικά, με την εισαγωγή μαθημάτων κορμού, αποτελεί βοηθητικό εργαλείο απάμβλυνσης των δυσκολιών που θα προέκυπταν από αποτυχία φοιτητή σε μάθημα κορμού (καθώς θα χρειαστεί να πάρει ένα περισσότερο μάθημα το εξάμηνο για να το περάσει) ειδικά αν ένα από αυτά είναι μάθημα αλυσίδας (δηλαδή θεωρείται προαπαιτούμενο για να πάρει το επόμενο μάθημα και αν δεν το περάσει δεν θα μπορέσει να συνεχίσει το επόμενο εξάμηνο με το συγκεκριμένο μάθημα με αποτέλεσμα να χάσει μέχρι και ένα έτος σπουδών).

 

Δελτίο τύπου 03/06/2016