Μείωση της στρατιωτικής θητείας στους 14 μήνες.

Μείωση της στρατιωτικής θητείας στους 14 μήνες.

 

Η πιλοτική εφαρμογή του σχεδίου για μείωση της στρατιωτικής θητείας, ως αρωγός στην αναδιοργάνωση και στον εκσυγχρονισμό της εθνικής φρουράς.

Οι συζητήσεις για εφαρμογή του σχεδίου για μείωση της στρατιωτικής θητείας βρήκαν πρόσφορο έδαφος επί διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη, καθώς το εν λόγω σχέδιο, βρίσκεται ιεραρχικά στις άνω βαθμίδες της πολιτικής ατζέντας σχεδίων προς υλοποίηση, της κρατούσας κυβέρνησης.

Κατόπιν πολύωρων και πολυδαίδαλων διαπραγματεύσεων που έλαβαν χώρα τους τελευταίους μήνες, μιας και αρκετά ήταν τα ζητήματα που έχρηζαν διευκρίνησης και ξεκαθάρισης, το σχέδιο εγκρίθηκε. Ο δρόμος επομένως για μείωση της στρατιωτικής θητείας, άνοιξε διάπλατα και η πρόταση βρίσκεται ήδη σε πιλοτική εφαρμογή.

Εύλογα, αποφασίστηκε η εφαρμογή του σχεδίου για μείωση της θητείας στους 14 μήνες να γίνει κλιμακωτά, έτσι ώστε με τη σταδιακή αυτή εφαρμογή να ληφθούν όλα τα αναγκαίως μέτρα και να τεθούν ταυτόχρονα και όλες οι ασφαλιστικές δικλείδες και μηχανισμό προς αποτροπή ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων! Ειδικότερα, ο υπουργός άμυνας Χριστόφορος Φωκαïδης σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου εξήγησε inter alia, ότι για τους οπλίτες της 2015 Β΄ΕΣΣΟ θα μειωθεί η στρατιωτική τους θητεία στους 18 μήνες ενώ για τους οπλίτες όλων των επόμενων ΕΣΣΟ η μείωση θα φθάσει στους 14 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι οι οπλίτες του 2015 Β’ΕΣΣΟ θα απολυθούν τον Ιανουάριο του 2017.

Αποτελεί κοινό μυστικό πως η εφαρμογή του σχεδίου για μείωση της θητείας, ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων και διήγηρε διαφωνίες μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και άλλων οργανώσεων αναφορικά με το περιεχόμενο, το σκοπό την χρησιμότητα και τον τρόπο υλοποίησής του.

Εμείς ως Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία δηλώνουμε υποστηρικτές της εφαρμογής της μείωσης της στρατιωτικής θητείας παρουσιάζοντας επιγραμματικά τους λόγους της παρούσας θέσης μας!

Καταρχάς από πλευρά της ποιότητας του στρατού, η εφαρμογή του σχεδίου σημάνει την μετεξέλιξη της Εθνικής Φρουράς σε ένα σύγχρονο ημιεπαγγελματικό στρατό με αυξημένες δυνατότητες και μέσα, επιτυγχάνοντας έτσι την ενίσχυση του αξιόμαχου της εθνικής φρουράς. Γεγονός αναγκαίο, αν αναλογιστεί κανείς πως ζώντας από το 1974 σε μια έκρυθμη κατάσταση λόγω της τουρκικής εισβολής, έχουμε μια στρατιωτική δύναμη που στο σύνολό της παρουσιάζει αδυναμίες τόσο στον εκπαιδευτικό τομέα όσο και στον τομέα του εξοπλισμού και μεσών, καθώς παρουσιάζεται και αριθμητικά δυσανάλογη. Το ανωτέρω, επιβεβαιώνεται και με την καταγγραφή παρατηρήσεων και στατιστικών στοιχείων από την ετήσια έκθεση του Κυπριακού Κέντρου Στρατηγικών Μελετών. Συγκεκριμένα, η αναλογία στρατιωτών της εθνικής μας φρουράς σε σύγκριση με τον στρατό των κατοχικών δυνάμεων είναι 1 προς 4,3. Περαιτέρω, η έκθεση σημειώνει ότι ιδίως τα τελευταία χρόνια και ένεκα της οικονομικής κρίσης, οι προϋπολογισμοί για την άμυνα, έχουν συρρικνωθεί σημαντικά γεγονός που επηρέαζε τόσο τα εξοπλιστικά προγράμματα της Δημοκρατίας, όσο και οποιαδήποτε προσπάθεια ουσιαστικής ενίσχυσης της εθνικής φρουράς είτε σε ανθρώπινο δυναμικό είτε σε νέα αξιόλογα οπλικά συστήματα και τεχνολογία με την προηγούμενη κατάσταση που επικρατούσε.

Επιπρόσθετα, θα ακμάσει η ικανότητα της Εθνικής Φρουράς στον επιχειρησιακό και στρατηγικό τομέα, μιας και η εξειδίκευση και η εμπειρία που θα αποκτούν πλέον οι επαγγελματίες οπλίτες (που θα δρούν επι μόνιμης βάσης)  συγκριτικά με αυτή των κληρωτών (που θα εκπαιδεύονται σε κάτι προσωρινά) θα αναβαθμίσει την μαχητική ικανότητα στο σύνολο της Εθνικής Φρουράς και θα προσδώσει συγχρόνως  πρόσθετη αξία ως προς τη χρήση σύγχρονων οπλικών συστημάτων.

Αρκετά σημαντικό είναι το γεγονός πως και η άμεση πρόσληψη 3000 επαγγελματικών οπλιτών, ως στάδιο υλοποίησης του σχεδίου μείωσης της στρατιωτικής θητείας αποτελεί σημαντικό βήμα προς μείωση του ήδη υψηλού ποσοστού ανεργείας καθώς φέρει οξυγόνο στην οικονομική κατάσταση της κοινωνίας μας. Συνάμα από πλευράς των νεοσύλλεκτων θα σημειωθεί το εξής: με γνώμονα το γεγονός πως η βασική εκπαίδευση των νεοσύλλεκτων τελειώνει στους έξι πρώτους μήνες της θητείας τους, είναι ολοφάνερο πως μειώνοντας τη στρατιωτική θητεία κατά 10 μήνες, απαλλάσονται κατεπέκταση και οι μελλοντικοί εθνοφρουροί απο 10 μη-παραγωγικούς μήνες εξοικονομώντας χρόνο, μιας και θα έχουν την ευκαιρία κατά ένα εξάμηνο να αρχίσουν νωρίτερα τις ακαδημαïκές τους σπουδές και χρήμα μιας και θα μπορούν να βρούν κάποια εργασία. Επομένως, οι εθνοφρουροί με την αποστράτευσή τους θα μετατρέπονται σε παραγωγικούς νέους για την κοινωνία, συνεισφέροντας με τη δράση τους από οποιοδήποτε άλλο πόστο είτε στον κοινωνικό τομέα (εθελοντισμός), είτε στον οικονομικό τομέα (εργασία) είτε στον πολιτικό τομέα (ενασχόληση με τα κοινά). Ουσιαστικά ευεργετούνται από την κοινωνία και ευεργετούν για την κοινωνία! Γίνονται ενεργητικοί παραγωγικοί πολίτες με όραμα!

Εν κατακλείδι, το γεγονός πως η πρακτική της επαγγελματοποίησης ακολουθείται σε όλους τους σύγχρονους στρατούς στον κόσμο δείχνει και την ανάγκη εκσυγχρονισμού του δικού μας στρατού και προσαρμογής του με την ήδη υπάρχουσα διεθνή κατάσταση. Με αφορμή την εφαρμογή του σχεδίου για μείωση της θητείας, εμείς ως Φ.Π.Κ Πρωτοπορία, έχουμε ως  αίτημα τη συνεχή εύρεση νέων εκσυγχρονιστικών λύσεων που θα στοχεύουν στην απάμβλυνση αν όχι και ολοκληρωτική επίλυση των στρεβλώσεων (οικονομικών- κοινωνικών-πολιτισμικών –πολιτικών) που αποτελούν τροχοπέδη στην εξέλιξη και την ευημερία του τόπου μας, γιατί όπως πολύ σωστά είπε κάποτε και ο Κάρολος Δαρβίνος «Δεν είναι ούτε τα πιο δυνατά, ούτε τα πιο μεγαλόσωμα είδη του πλανήτη που θα επιβιώσουν στις μέρες μας, αλλά αυτά που θα έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται όσο το δυνατό καλύτερα με τις εξελίξεις και τα νέα δεδομένα των εποχών».

 

Δελτίο τύπου 14/06/2016