Ανακοίνωση περί ίδρυσης ταμείου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου « Νεόφυτος Χανδριώτης>>.

Ανακοίνωση περί ίδρυσης ταμείου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου « Νεόφυτος Χανδριώτης>>.

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοίνωσε την ίδρυση ταμείου με την επωνυμία <<Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης φοιτητών Νεόφυτος Χανδριώτης>> με έδρα τη Λευκωσία και με έναρξη λειτουργίας από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο 2016.

Πρώτιστος σκοπός της ίδρυσης του ταμείου είναι η παροχή οικονομικής και άλλης στήριξης προς τους φοιτητές μέλη του ταμείου για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τραυματισμό ή/και ασθένεια (εξαιρούνται προ υπάρχουσες ιατρικές καταστάσεις). Επισημάνετε πως η μέγιστη κάλυψη ανά φοιτητή κάθε έτος δεν θα ξεπερνά τις €15.000,00 με αφαιρετικό ποσό €1.000,00. Επιπρόσθετα, δεν καλύπτονται έξοδα επισκέψεων σε γιατρούς, φάρμακα, αναλύσεις και άλλα έξοδα που δεν ξεπερνούν τα  €1000 ανά περιστατικό.

Είναι αδιαφιλονίκητη η αξία του εν λόγω ταμείου μιας και λόγω της αποκλειστικής αυτονομίας και ανεξαρτησίας του από εξωτερικούς παράγοντες και ασφαλιστικές εταιρείες παρέχεται τεράστια οικονομική βοήθεια και στήριξη στον κάθε παθόντα δικαιούχο φοιτητή! Επιπρόσθετα εφόσον το διοικητικό του συμβούλιο κρίνει ένα αιτητή φοιτητή ως δικαιούχο βοηθήματος, ακολουθεί μετέπειτα μια διαδικασία κάλυψης εξόδων περίθαλψης και θεραπείας σε προληπτικό, πειραματικό, θεραπευτικό και μεταθεραπευτικό στάδιο. Ένα πρωτοφανές προσφέρσιμο βοήθημα, με τέτοιας ευρείας κάλυψης περιπτώσεων συγκριτικά με οποιοδήποτε υφιστάμενο ταμείο και ασφάλεια παγκυπρίως. Αυτό είναι ένα γεγονός που επικροτούμε και είμαστε υπέρ μιας και  προάγει τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα του πανεπιστημίου μας και το μετατρέπει ταυτόχρονα σε ίδρυμα προνοίας.

Οφειλέτες στο ταμείο είναι όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί). Η καταβολή του οφειλόμενου ποσού πρέπει να διεκπεραιωθεί πριν την εγγραφή των φοιτητών στα μαθήματα. Η εισφορά, ανέρχεται στο ποσό των  €30 ανά έτος, ανά φοιτητή με εξαίρεση τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής των οποίων η εισφορά θα ανέρχεται στα €50, ανά έτος, ανά φοιτητή ώστε να καλύπτονται εξειδικευμένες ασφαλίσεις που απαιτούνται για την πρακτική τους εξάσκηση στα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Σημειώνεται πώς φοιτητής που αξιολογείται και κρίνεται ως άπορος από το ταμείο ευημερίας φοιτητών και λαμβάνει οικονομικό βοήθημα, δύναται να ζητήσει επιστροφή της εισφοράς του στο ταμείο παραμένοντας όμως ως μέλος του που σημαίνει πως θα απολαμβάνει τυχόν ωφελήματά του.

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα προκαταβολής εφάπαξ ποσού με βάση τις ακόλουθα αναγραφόμενες κατωτέρω αριθμητικές  περιπτώσεις:

1. Πρωτοετείς φοιτητές €100 για 4 χρόνια φοίτησης ή €125 για 5 χρόνια φοίτησης (φοιτητές Αρχιτεκτονικής) και Πρωτοετείς φοιτητές Ιατρικής €240 για 6 χρόνια συμπεριλαμβάνει και ασφάλεια πρακτικής άσκησης)

2. Δευτεροετείς φοιτητές €75 για 3 χρόνια φοίτησης ή €100 για 4 χρόνια φοίτησης (φοιτητές Αρχιτεκτονικής) και Δευτεροετείς φοιτητές Ιατρικής €200 για 5 χρόνια

3. Τριτοετείς φοιτητές €50 για 2 χρόνια φοίτησης ή €75 για 3 χρόνια φοίτησης (φοιτητές Αρχιτεκτονικής) και Τριτοετείς φοιτητές Ιατρικής €160 για 4 χρόνια

4. Τεταρτοετείς φοιτητές Ιατρικής €120 για 3 χρόνια

5. Τεταρτοετείς φοιτητές Αρχιτεκτονικής €50 για 2 χρόνια

Η καταβολή της εισφοράς θα γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης www.ucy.ac.cy/epayments. Συνάμα για την ολοκλήρωση της καταβολής χρειάζεται η ύπαρξη λογαριασμού χρήστη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου αλλά και στη JCC. Τέλος, εάν οι ανωτέρω φοιτητές δεν καταβάλουν το οφειλόμενο ποσό, η εγγραφή τους στα μαθήματα δεν θα είναι εφικτή.

 

Δελτίο Τύπου 04/08/2016