Η Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ εντοπίζει ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα που ταλανίζει ιδιαίτερα τους φοιτητές του τμήματος της Χημείας είναι το θέμα με τα εργαστήρια. Αναφορικά με το εν λόγω θέμα, η χωρητικότητα των εργαστηρίων της Χημείας είναι δυσανάλογη του αριθμού των φοιτητών που παρακολουθούν τα μαθήματα, τα οποία διεξάγονται στα εν λόγω εργαστήρια. Συν τοις άλλοις, από τα εργαστήρια αυτά υπολείπονται σημαντικά και βαρυσήμαντα εργαστηριακά όργανα, που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή πειραμάτων.

Για το ζήτημα αυτό η Φ.Π.Κ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ προτείνει όπως το θέμα μελετηθεί στο Συμβούλιο του Τμήματος και τροχιοδρομηθούν το συντομότερο λύσεις για επέκταση αλλά και αναβάθμιση των εργαστηρίων.