Κρατική Χορηγία

     Κρατική Φοιτητική Χορηγία

Παραχωρείτε με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Τα εισοδήματα της οικογένειας δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 59.000 ευρώ όταν αυτή έχει μέχρι δυο εξαρτώμενα τέκνα. Για κάθε επιπρόσθετο τέκνο το ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβαίνει τις 59.000 κατά 3.000. Τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 1.200.000 ευρώ. 

Οικογενειακό Εισόδημα

Ύψος Φοιτητικής

Χορηγίας

Ύψος πρόσθετης χορηγίας για οικογένειες με 3 τέκνα και πάνω

Έως €39.000

€1710

€855

39.000,01-49.000

€1580

€790

49.000,01-59.000,01

€1450

€725

Άνω των 59.000

€1450

€725

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ